Kvalitet och miljö

Kvalitet

 

Cocandy är certifierat enligt BRC Food (British Retail Consortium Food Safety Standard), en standard som är anpassad till de krav som ställs på företag inom livsmedelsindustrin för att säkerställa hög matkvalitet. Standarden innehåller bland annat kriterier för kontroll av produkt, process och personal. Varje år genomförs en BRC-revision där företaget kontrolleras mot de krav som finns i standarden. I enlighet med EUs krav tillämpar Cocandy även HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), en standardiserad arbetsmetod som beskriver hur man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i livsmedelsproduktionen med syfte att livsmedel skall vara säkra för konsumenten.

UTZ

 

All kakao som används är UTZ-certifierad. UTZ är en världsomspännande organisation som arbetar för en hållbar produktion av exempelvis kakao. De har tagit fram en standard som företag kan certifiera sig mot som innebär att ens produkter kan märkas med UTZ-märke. Mer info finns på www.utz.org

 

Certifieringen innebär att företaget åtar sig att följa UTZ Code of Conduct och UTZ The Chain of Custody.Cocandy följer båda, och köper endast in UTZ-certifierad kakao i massbalans. 

 

Certifikatnummer: UTZ_CO1000007291

Palmolja

 

En del av de produkter vi tillverkar innehåller palmolja. Vi arbetar aktivt för en ansvarsfull palmoljeproduktion. 

När vi använder palmolja är det alltid som lägst en RSPO-certifierad segregerad palmolja. Cocandy är också certifierad enligt standarden för RSPO-certifiering, RSPO Supply Chain Certification Standard. Läs mer på www.rspo.org

RSPO medlemsnummer: 9-1819-16-000-00

Certifikatnummer: NC-RSPO/SCC-026843

 

 

 

 

 

 

 

 

Återvinning

 

För oss på Cocandy är det viktigt att återvinna och återanvända så mycket som möjligt. Därför säljs alla överblivna produkter i vår egen butik. Allt spill i produktionen skickas iväg och blir djurfoder. Vi är dessutom knutna till Reparegistret vilket innebär att all överbliven wellpapp och kartong skickas till återvinning. 

Cocandy Konfektyr AB

 

Bangatan 2, 265 38 Åstorp

 

Tel : 042 - 37 74 40

E-mail: info@cocandy.se